Data beleid

1. Data controller 

ULMA Packaging BV, (hierna ULMA PACKAGING) Tiendweg 1, Vianen, Nederland

 

2.-Toestemming gebruiker:

Bij het invullen van de verschillende formulieren aanvaardt de gebruiker in elk geval het gegevensbeschermingsbeleid en geeft hij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

De Website heeft de volgende formulieren voor het verzamelen van gegevens; de gebruiker kan de verwerking in elk geval autoriseren:

2.1 Contactpersoon: ULMA PACKAGING zal de verzamelde gegevens verwerken om de door de gebruikers gevraagde diensten te leveren en om eventuele vragen en/of suggesties te beantwoorden. Deze worden bewaard zolang een actieve commerciële, zakelijke en/of klantenservicerelatie wordt onderhouden; eenmaal afgesloten, zal ULMA PACKAGING de relevante gegevens verwijderen.

2.2. Vraag een offerte aan: ULMA PACKAGING zal de verzamelde gegevens verwerken om de door de gebruikers gevraagde diensten te leveren en om eventuele vragen en/of suggesties te beantwoorden. Deze worden bewaard zolang een actieve commerciële, zakelijke en/of klantenservicerelatie wordt onderhouden; eenmaal afgesloten, zal ULMA PACKAGING de relevante gegevens verwijderen.

Als gebruikers persoonlijke gegevens van derden verstrekken, zullen ze deze derden informeren over de inhoud van de verstrekte gegevens, het bestaan en het doel van het bestand waarin hun gegevens zijn opgenomen, en de mogelijkheid om rechten uit te oefenen, en zullen ze ook ULMA identificeren PACKAGING als verwerkingsverantwoordelijke.

 

3.-Gebruikersrechten

Alle gebruikers kunnen hun recht op toegang, rectificatie, verwijdering, intrekking van hun toestemming, verzet tegen verwerking, beperking hiervan en/of verzoeken om overdraagbaarheid van hun gegevens, door een e-mail te sturen naar info@ulmapackaging.nlof door te schrijven naar de Marketingafdeling aan de Tiendweg 1 Vianen.

 

4. Cookiebeleid

ULMA PACKAGING maakt gebruik van cookies. Alle relevante informatie hierover vindt u in het Cookiebeleid.

 

5. Wijzigingen in het privacybeleid

ULMA PACKAGING houdt zich strikt aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy van gebruikers. Om dit te verzenden, behoudt het zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig de voorwaarden van dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens te wijzigen om zich aan te passen aan elke beleidswijziging of elke wijziging in de presentatie en configuratie van de website.