Ethiek en integriteit

Ethiek en integriteit

Ethisch en verantwoordelijk gedrag.

Via onze Ethische Code richten we ons op de naleving van de huidige wetgeving en onze verplichtingen, en op het bevorderen van ethisch en verantwoord gedrag in onze organisatie.

Als zodanig zijn de principes en waarden vastgesteld die het werk van ULMA bepalen en begeleiden, zowel intern als met betrekking tot onze klanten, leveranciers, concurrenten, overheidsinstanties en derden in het algemeen.

De complete set van deze waarden, principes, normen en gedragsrichtlijnen vertegenwoordigt het ethische gedragsmodel dat te allen tijde de acties van iedereen in onze organisatie inspireert en bestuurt, met als doel het bevorderen van het ethische en verantwoorde gedrag van en weerspiegelt de toewijding van ULMA aan de principes van bedrijfsethiek en transparantie in al haar actiegebieden en met al haar belanghebbenden.

Open button

Neem contact op

Ik accepteer de Data Protection and Cookies Policy.